Kalkylering – en avgörande faktor för framgångsrika elprojekt

Kalkylering är en avgörande del av ett byggprojekt, oavsett om det handlar om en nybyggnation, renovering eller utbyte av elsystem. En detaljerad och noggrann elkalkyl ger dig en bra överblick över projektets kostnader och en bra grund för viktiga beslut. 


Vikten av en noggrann utförd kalkyl

En välgjord kalkyl ger dig både bättre kontroll över alla kostnader, en förbättrad budgetering samt en effektivare projektledning. Vi räknar på allt från materialkostnader för till exempel kablar, ledningar, uttag och centraler till kostnader för arbetskraften som behövs för installationen. Det är en process som kräver bred kunskap och noggrannhet och som säkerställer att projektet blir både välplanerat och konstadseffektivt.

Fördelarna med en effektiv elkalkylering

  • Få en ökad kostnadskontroll: genom en noggrann uträkning av alla kostnader i ett elprojekt kan ni undvika oförutsedda utgifter och kostnadsökningar samt säkerställa lönsamheten i projektet.
  • Öka er konkurrenskraft: erbjud konkurrenskraftiga priser till era kunder och öka era chanser att vinna anbud med en exakt kalkyl. 
  • Få en effektivare projektledning: en detaljerad elkalkyl skapar en tydlig bild av projektets ekonomi, vilket underlättar effektiv planering, schemaläggning och överblick av resurser.
  • Identifiera potentiella risker: minimera eventuella risker i ett tidigt skede och vidta åtgärder för att eliminera dess effekter och skydda projektets lönsamhet.
  • Öka er kundnöjdhet: att leverera projekt i tid och inom budget leder till nöjda kunder och stärker företagets rykte.

Vi finns när tiden inte räcker till 

Att kalkylera stora och komplexa projekt kan vara tidskrävande, därför finns vi tillgängliga på kort varsel för projekt som ni själva inte hinner med. Vi samlar alltid in all relevant information om projektet, inklusive ritningar, specifikationer och krav. Vi tar även alltid hänsyn till oförutsedda utgifter och ser till att föra en tydlig dokumentation. Självklart följer vi gällande riktlinjer och ser till att ditt projekt uppfyller alla säkerhets- och prestandakrav.

Vill du veta mer om hur vi jobbar med kalkylering? Läs mer här eller besök vår kontaktsida