Projektstöd – från kalkyl till färdig anläggning

Med över 20 års erfarenhet i branschen kan vi hjälpa dig som elinstallatör med stöd under hela projektet, från kalkyl till färdig anläggning. Vi stöttar er genom alla steg, från tidsplanering och planering av personal till att beställa material och se till att arbetet fortlöper. 

Effektiv projektledning

En effektiv projektledning säkerställer att projektet genomförs i tid och inom budget. Som elkonsult hjälper vi er planera och organisera alla aspekter av projektet och ser till att det uppfyller alla kvalitets- och säkerhetskrav. 

Viktiga nyckelkomponenter 

Vi ser till att hålla en bra kommunikation för ett fungerande samarbete, identifiera och hantera risker för att säkerställa att projektet fortlöper smidigt samt hantera tid och resurser på ett effektivt sätt för att hålla projektet inom budget och angivna tidsramar.