Anlita oss för en effektiv projektering

Elprojektering är en kritisk fas i varje bygg- och installationsprojekt där en bra planering är avgörande för ett lyckat resultat. Det lägger grunden för det hela elektriska systemets säkerhet, effektivitet och funktionalitet. 

Vi ritar upp elinstallationer för både stora och små byggprojekt där vi alltid tar hänsyn till specifika behov, krav och säkerhetsföreskrifter. En korrekt genomförd projektering minimerar risken för elrelaterade problem och kan på sikt leda till viktiga konstadsbesparingar. 

Hur går det till? 

En elprojektör hos oss ansvarar för projekteringen och gör en detaljerad design av elsystemet på ritningar skapade av arkitekten. Vi ritar till exempel upp placering av vägguttag, strömbrytare, belysning, kablage och centraler. Vi förhåller oss alltid till medföljande underlag där vi antingen endast har kravet att följa svensk standard eller där vi ska följa mer specifika krav och önskemål. När ritningarna är klara levererar vi dem till elinstallatören.

Vikten av kvalitet och säkerhet

Vi tar kvalitet och säkerhet på största allvar och skapar ritningar som ska minimera risker och maximera pålitlighet. Vi följer självklart alla aktuella säkerhetsstandarder, lagar och föreskrifter för att elsystemen ska uppfylla byggnads- och elsäkerhetsföreskrifter. 

Vi jobbar i AutoCAD med tillägget MagiCad. Ritningarna utförs i 3D för samordning med andra discipliner.